Bihälsa

Spånga
tisdag 15 november 2011 till lördag 3 december 2011
18-21 på tisdagar och 9-15 på lördagar

– Sjukdomar parasiter och skadegörare i samhället

Gång 1 15/11, tisdag kl. 18-21 Introduktion - Binas biologi, översikt sjukdomsalstrare och sjukdomsspridning

Gång 2 och 3 19/11, lördag kl. 9-15
Bakterier, virus, svampar, insekter och onormala tillstånd, Bihälsoplan del 1

Gång 4
29/11, tisdag kl. 18-21 Kvalster

Gång 5 och 6 3/12, lördag kl. 9-15
Friska bin – förebyggande av bisjukdomar. Bihälsoplan del 2

Kurslitteraturen kan köpas till rabatterat pris, 250kr.

Plats: Sundbyberg-Spångaortens Biodlareförenings bigård - Eggebygård.

Kursen är ett samarbete mellan Studieförbundet Vuxenskolan och Sundbybergs- och Spångaortens Biodlareförening.

Anmälan kan göras på hemsidan, via telefon 08-83 20 57 eller per e-post sundbyberg@sv.se