Allmän visning av Bergianska trädgården

Bergianska trädgården, Gustafsborgsv. 4
114 18 Stockholm
måndag 26 maj 2014
13.00

26 maj kl 13 Allmän visning av Bergianska trädgården med rundvandring i parken och Victoriahuset. 50 kr. Samling vid infotavlan vid norra entrén. Plats: Bergianska trädgården, Gustafsborgsvägen 4, Frescati/Stockholm, T-Universitetet. Info: www.bergianska.se (Foto: Eva Dalin)