Vinterförvara rosmarin

Gun

Hur kan jag vinterförvara rosmarin på stam?

/Gun

Odla Svarar: 

Ta in din rosmarin till ett svalt (ca +10 grader) och ljust ställe, vattna ibland under vintern.