Vindruvor

Majsan

Undrar varför mina gröna vindruvor i år helt plötsligt blev brunfärgade och oätliga. Finns det något jag kan göra för att undvika detta till nästa år eller är det en tillfällighet.

Odla Svarar: 

Det låter som om dom drabbades av gråmögel, en vanlig svampsjukdom hos vin som står i växthus/uterum i hög luftfuktighet och daggbildning på hösten. Sänk om möjligt luftfuktigheten, reglera temperatur och luftning. Ta bort angripna klasar, klipp försiktigt så konidierna inte sprids ytterligare.

Sylvia