Vilket träd är detta?

Steen

Vad är detta för träd?

/Steen

Odla Svarar: 

Det är en mispel, Mespilus germanica.