Vilken häck ska vi välja?

Annette Aronsson

Hej! För 12 är sedan planterade vi en ligusterhäck i vår nyanlagda trädgård. Häcken växte men tog aldrig riktig fart trots mycken omsorg. Jag misstänker att jorden var/ är för kompakt och ev för dåligt dränerad. Vår granne tog saken i egna händer och grävde en dränering precis i anslutning till häcken. Hur gör vi nu när vi ska välja en ny häck? Finns det någon häck som kan växa under dessa betingelser? I övrigt både sol och skugga.

Odla Svarar: 

Kanske en måbärshäck? Den är tålig och förnöjsam. Men du bör blanda jorden med humus, sand och torv för att lätta upp den.