Vilka är de latinska namnen?

Johann

Hej

Vilka är de latinska namnen på guckusko, träjon och styvmorsviol?

/Johann

Odla Svarar: 

Hej

Man har i princip slutat med att säga latinska namn, numera säger man istället vetenskapliga namn. Det kommer snart en artikelserie här hos Odla.nu om detta.

Guckusko = Cypripedium calceolus Träjon = Dryopteris filix-mas Styvmorsviol = Viola tricolor

Med vänlig hälsning Sylvia