Veckade blad på ligusterhäck- hjälp!

Catherine Reimer

Hej! Vi har en 3-årig ligusterhäck som nu uppvisar en massa veckade blad. Vad kan det vara och vad gör jag för att förhindra spridning? Tacksam för tips & råd! Vänligen, Catherine i Borgeby

Odla Svarar: 

Det kan vara ligusterbladlus. Kolla så det inte finns lusägg inne i rullarna! Då blir det löss senare... Behandla med bladlusmedel eller växtvårdmedel om du ser några löss. 

Annars kanske det är en frostskada? Men hur som helst, ni kan försöka plocka bort sådana blad och förstöra dem, för säkerhets skull.

Sylvia