Vätterosen

katarina

Vad är speciellt med vätterosen? /Katarina

Odla Svarar: 

Hej!

Vätterosen är en parasitväxt som lever av olika sorters lövträd. Den hör till det fåtal växter som helt saknar klorofyll, det gröna färgämnet i växten, vätterosen är helt rosaröd eller sällan vit. Sitt namn har den fått för att den lever större delen av sitt liv under jord.

Med vänlig hälsning Sylvia