Varför dör mina träd?

Peter Nordström

Har en gammal stensatt innergård där jag för andra gången nu försökt plantera ett vårdträd. Det första, en rönn, dog efter ca två år. Det andra, en oxel, (som inte står där rönnen en gång stod pga problem med stående vatten vid rika regnmängder), håller nu troligtvis också på att dö. Den uppvisar i alla fall samma symptom (se bilder). Som ni kanse kan se har jag kapat två grenar som för mig såg döda ut, men det verkar som om det kommer att bli fler. Jorden här är lerjord som jag blandat ut med torvmull. Gården ligger bland sädesfält som besprutas. Osäker om det kan påverka så mycket men nämner det ändå. För övrigt frodas trädgården ok. 

Odla Svarar: 

Hej!

Du får kolla markförhållanden så att det inte ligger kompakt lerjord runtom som gör att vatten stannar kvar runt rötterna efter regn och särskilt under vintern. Dränera på gården om det behövs. 

Om de omgivande åkrarna besprutas kan det också ha betydelse om det är ogräsmedel som besprutas. Medlet kan ju med vinden hamna på trädet, det är ju högre än örterna på marken. Det kan också tränga ner i grundvattnet och förgifta trädet via det om vattnet står kvar runt rötterna. 

Sylvia