Vad heter blomman?

Margareta

Den här blomman kom upp i stort antal från frön som jag fick på Rättviks blomstermässa i somras. Det var vildblomsfrön som innehöll blåklint, färgkulla, vallmo med flera men mest av denna söta. Vad kan den heta?

/Margareta

Odla Svarar: 

Den söta heter klätt, Agrostemma githago. Växer även vild, mycket sällsynt på gammal jordbruksmark, åkrar mm, då den förr var vanlig på sädesfält, på samma sätt som blåklint.