Ullöss på blommorna

Marita Johansson

Hej Jag har trott att jag har fått ullöss på flera av mina blommor. Det är vita larver? På baksidan av bladen och så kommer små vita ulliga flugor flygande särskilt när jag rör blomman. Läser att ullöss inte flyger. Vad kan det vara och hur får jag bort dem? Majo

Odla Svarar: 

Hej!

Det är inte ullöss om de flyger utan vita flygare, även kallad mjöllöss! Skaffa en pyretrum-preparat, t.ex. Pyrex-N eller Provado Spray, och spreja upprepade gånger, särskilt på undersidorna av bladen, tills du inte ser några vita flygare mer.

Med vänlig hälsning Sylvia