Två huvudstammar på bollpil

Kajsa

Min mamma har, genom att sticka ner en pinne i marken, nu fått upp en ganska stor bollpil, jag skulle tippa att trädet är 5 år gammalt.

Hon har i princip inte beskurit det något alls och har nu två huvudstammar istället för en, två ganska grova grenar som kommer få en spetsig grenvinkel. Hur grova grenar kan man ta bort eller kan man på något sätt binda ihop grenarna?

Jag vet att bollpilarna är ganska bra på att sträcka sig uppåt vid beskärning men kan en så pass grov gren "räta upp sig"? vi behöver få en huvudstam (och inte två), inte bara för att grenvinkeln kommer att bli riskabel utan också för att få upp stamhöjden.

/Kajsa

Odla Svarar: 

Välj den grenen som växer mest upprätt och kapa den andra.

Försök böja den ena grenen mer upprätt genom att slå ner en kraftig, hög stödkäpp i marken på motsatta sidan och binda grenen i den så att denna dras mer upprätt, kanske lite i taget. Går det så går det...