Tuja

andy vikner

Hur och när planterar man kottarna från tuja om man ska göra en egen häck?

Andy

Odla Svarar: 

Du kan ta fröna i kottarna och så dem nu på försommaren, när det passar. Det tar dock många år innan det blir häck av frösådda plantor.

Sylvia