Tips om vårdträd?

Csilla Jonson

Hej, hej! Jag tänkte plantera ett eller flera vårdträd (eller buskar) intill mina Cryptomeria japonica 'Elegans Viridis'. Jag bor i zon 3. Jag är medveten om att kryptomerior trivs bättre i zon 2, men jag tänker plantera dem i en upphöjd rabatt med lite stenar kring rötterna.

Vad tycker du jag ska välja för vårdträd/buske som kan ge vindskydd och som estetiskt passar till kryptomerior?

Tacksam för svar Csilla

Odla Svarar: 

Hej!

Ja, du har rätt i att kryptomeria är något dåligt vinterhärdig och kanske en zonknäckare om den klarar sig i zon 3. Men du kan försöka skydda marken med tjockt lager torra löv och granruskor och under vårvinterns soliga dagar med tjäle i marken även skydda "barren" med säckväv eller vinterskyddsväv.

Som sällskap till dessa sirliga "barrväxter" skulle du kunna tänka dig något vackert, sirligt prydnadskörsbär, typ Prunus 'Accolade' eller klotkörsbär, Prunus eminens 'Umbraculifera' . Eller varför inte en Magnolia 'Merrill' eller 'Leonard Messel'. Båda ska klara zon 3.

Om du hellre vill ha icke-blommande träd, hur skulle det vara med en klotlönn, Acer platanoides 'Globosum' eller ett silverpäron, Pyrus salicifolia 'Pendula'.

Med vänlig hälsning Sylvia