Tätare hagtornshäck

Lucas

Hej

Vi har en Amerikansk hagtornshäck med en höjd på 3m som är väldigt gles nertill, hur får jag bästa resultat för att få den riktigt tät? Klippa ner och öka med 20cm har jag läst, men hur kan jag ansa på sidorna från start?

Är det bra med bark runt rötterna? Hade ut det i somras för att förhindra nytt ogräs.

/Lucas

Odla Svarar: 

Hej

Du kan pröva att "starta om", det kan lyckas om inte din amerikanska hagtornshäck är alltför gammal och sjuk. Klipp på vårvintern. Gödsla på våren så att hagtornshäcken kommer igång sedan.

Trimma sidorna i pyramid- eller konform så fort det finns något att klippa, alltså klipp så att hagtornshäcken får en bredare bas, detta för att på så vis får alla grenar ljus och häcken klarar snötrycket bättre. När hagtornshäcken är färdigvuxen, håll efter häckens form genom en årlig sommarbeskärning vid midsommartid. Om det behövs, kan hagtornshäcken snyggas till i slutet av sommaren också.

Bark drar kväve ur jorden, så man bör kompensera med kvävegödsling om man använder bark för att förhindra ogräset.

Med vänlig hälsning Sylvia