Ta bort växter på slänt

ingrid

Vi har en slänt som vi vill rensa helt för att stenlägga den. Vi har under ett års tid försökt att gräva bort allt perenner, ogräs och tuvor av gräs. Men nästan allt kommer igen. Har ni något råd hur vi ska lättast utrota växtligheten på denna slänt så att vi kan komma vidare.

Odla Svarar: 

Ni kan först jämna ut marken så väl det går, bre ut en svart, tjock markväv/rotmatta och sedan ett lager sättsand. Då går det säkert att stenlägga slänten och växterna tar sig inte igenom markväven.