Svart vinbär

Ingmar Christoffersson

De senaste åren har det inte blivit några svarta vinbär. På grenarna bildas knoppliknanade skott och blomsättningen är obetydlig som senare tynar bort. I fjol klippte jag ner några buskar helt som nu har växt upp men symptomen är desamma. Röda, vita och några nyplanterade svarta vinbärsbuskar har inte drabbats. Vad har hänt?

Ingmar

Odla Svarar: 

Det låter som om de drabbats av vinbärsgallkvalster. För hemodlaren finns tyvärr inget annat att göra åt detta än att ta bort alla angripna buskar, även de med bara svaga angrepp.

Sylvia