Spireahäck odlad från stickling

Marika Malm

Jag undrar hur och när jag ska beskära min spireahäck som jag odlat från sticklingar. Jag planterade ner sticklingarna förra våren som då hade rotat sig i växthus över höst och vinter.

Nu ser de ganska långa och gängliga och spretiga ut. Så hur får jag fason på häcken?

Odla Svarar: 

Klipp ner sticklingarna till ca 20 så att de grenar sig. Det kan du göra nu på sommaren, efter midsommar, eftersom vårens klipptid redan har passerats. Varje år kan du sedan släppa upp dem ca 20 cm och så klipper du på vårvintern innan de har börjat vegetera. Alltså: vid 20 cm första året, vid 40 cm andra året etc.

När de så småningom börjar blomma, kan du bara klippa bort de utblommade klasarna + ca 10 cm efter blomningen, men annars låta det vara. Blir de så småningom risiga, kan du gallra årligen några gamla grenar ändå nere vid marken.