Spirea

Gun Egevall Granlund

Vad är det för "flygfän" som cirkulerar runt spireabuskarna?

Mvh Gun Egevall Granlund

Odla Svarar: 

Det är kanske spireabladstekel, som har specialiserat sig på just spireor. Men du beskriver inte hur den ser ut så jag kan bara gissa.

Är det dessa kan deras gröna larver snabbt kaläta buskarna! Ta bort äggen i görligaste mån och lägg sedan fiberduk under buskarna och slå med en käpp så att de ev. redan utvecklade larverna ramlar ner och kan trampas ihjäl.