Snabbväxande insynsskydd

Marie Malmberg

Bor i södra Sverige, skogstomt med sand (ca 10 cm jord). Behöver råd om snabbväxande buske/träd för att hindra insyn från gatan då jag skall fälla några tallar (ca 10 m)

Odla Svarar: 

Hej!

Menar du att du bara har 10 cm jordlager? I så fall behöver du öka jordlagret genom att tillföra rejält med jord, beställ några lassar garanterad ogräsfri matjord och blanda.

Tämligen snabbväxande buskar som trivs i sandig jord är t.ex. enar, bergtall, berberis, rosenkvitten, ginst, vresros, silverbuske, havtorn, eldtorn, måbär, rönn, oxel och rosentamatisk. Dessa kan både bilda häckar och fristående buskage, hur du nu hade tänkt dig det.

Med vänlig hälsning Sylvia