Skydda pioner mot vägsalt

Karin Nord

Jag planterade för några år sedan pioner ganska nära vår byväg. Förra vintern började de med vägsalt och det märktes på växterna som stod där, bl.a. pioner, de överlevde men var inte så fina som de brukar vara. Vad kan jag göra för att skydda dem denna vinter. Kan jag lägga byggplast över? Eller måste jag flytta dem? Karin Nord.

Odla Svarar: 

Denna avhandling från landsbruksuniversitet föreslår på sida 14 en rad åtgärder för att skydda växter mot vägsalt. Läs gärna! 

Där föreslås bl.a. halmmattor, som skulle kanske fungera för dig? Det måste nämligen vara luftigt, annars kan pionrötterna ruttna. 

Att luta rabatten så att smältvattnet rinner av föreslås också. Men då kanske man behöver vattna mer under sommaren. 

Alternativt kan du ordna en flyttbar plank mot vägbanan som du lutar lätt över växterna och som hindrar plogbilen att kasta saltet på växterna? Planket tar du sedan bort när skyddet inte behövs under sommaren.  

Sylvia