Sköldlöss på monstera?

Åsa Kätting

Bild nr. 6

Här syns en tunn ljusbrun hinna runt något som ev. är en skada på stammen, så först tänkte jag att det kanske är något som likt kåda skyddar skadan. Det kändes lite som kåda att peta bort eller snarare stelnat hårt lim. Men nedanför detta syns också några små prickar av samma kådliknande hölje. Är det sköldlöss (även) här?

Akka

Odla Svarar: 

Här syns också unga sköldlöss, nymfer. "Kådan" tror jag är något monsteran utsöndrar, kanske som skydd mot ohyran och som senare blir brunt och korkaktigt.

Med vänlig hälsning Sylvia