Sköldlöss på monstera?

Åsa Kätting

Bild nr. 9

På ett par ställen syntes detta.De är ca en halv cm långa,de ligger lite ingröpta i stammen,men går ändå att pilla loss.

sköldlöss?

Odla Svarar: 

Dessa tror jag är intorkade äggsamlingar, d v s där ungarna har lämnat boet. Men kolla och beta gärna bort dem också.

Med vänlig hälsning Sylvia