Sköldlöss på monstera?

Åsa Kätting

Bild n. 5

På den här bilden syns större partier av den korkaktiga hinnan som jag fått för mig är något naturligt på monstera. Men vid sidan om och bredvid denna hinna syns några små upphöjda bubblor, högst 2 mm stora.Typiska skäldlöss tror jag. Men är de där korkaktiga hinnorna också lus-vaxkakor?

Akka

Odla Svarar: 

Här är det unga sköldlöss, s.k. nymfer. Det korkaktiga är däremot något monstera brukar ha naturligt. Tror mig dock se en lusäggsamling på högra överkant, den avlånga.

Med vänlig hälsning Sylvia