Sköldlöss på avenbokshäck

Vi har fått sköldlöss på vår avenbokshäck. De finns på 7 plantor av av hela häcken (ca 60 m). Vi plockar så många vi ser och har sprutat en gång med Pyrsol.

Vad kan vi göra mer?
Kommer hela häcken att bli angripen?
Var kan lössen kommit ifrån?

Toni

Odla Svarar: 

De är mycket svårbekämpade små skadedjur, som kan ha kommit med andra växter eller med vinden. Pröva först med en tuff stråle från vattenslangen om du lyckas få ner en del av lössen. Fortsätt även att spruta med såpsprit och/eller Pyrsol upprepade gånger så att även de nya som kläcks stryker med.

Annars är ju faran stor att hela häcken angrips om man inte bekämpar.

Sylvia