Skogstomt

Kristina Högberg

Hej!

Jag skulle vara tacksam för råd hur vi skall göra vid vår infart till huset. Där finns ett område som är ca 15x4 m som det idag står några fullvuxna tallar och ett par björkar. Jorden är dålig, det är ren skogsmark, det finns också en del större stenar som jag har tänkt att spara. Området ligger i full sol och ut mot en mindre väg vilket gör att de växter som skall planteras skall kunna ge ett insynsskydd. Jag hade tänkt plantera några ekar, förstår att det kommer att dröja innan de ger något insynsskydd, men de är så vackra! Men vad mer kan jag plantera, blandat buskar och träd kanske? Vårt hus ligger på landsbygden.

Tacksam för svar Kristina.

Odla Svarar: 

Hej!

En blandad buskage vore säkert en bra idé. Du kan välja oömma buskar av både blommande och vintergröna sorter. Då jag inte vet i vilken zon huset ligger, kan jag inte ge så många förslag, men t.ex. olvon, häggmispel, vresros, aronia, slån, try, schersmin, smällspirea, ölandstok, fläder, spirea, kornell, forsythia, havtorn, idegran och enar av olika sorter skulle kanske fungera. Tänk på höjden när du planterar, välj högre sorter att ha i "mitten" och lägre utmed kanterna.

Om det är surjord eller du kan ordna det i vissa ställen, kan du även ha rododendron. Den finns i massor av sorter som man kan göra en hel plantering av, men välj i första hand de oömma sorterna!

Men börja med att förbättra jorden. Har du möjlighet att få ogräsfri matjord till buskplanteringen?

Ordna en kompost som du matar för att få en bra tilläggsjord till buskarna. Kompostjord kan du årligen blanda med den befintliga jorden och så småningom få allt bättre jord.

Har du ett ridstall eller jordbruk i närheten, kanske du kan hämta välbrunnen stallgödsel där? Blanda det i jorden men inte i samband med planteringen utan antingen nu innan du planterar eller som ytgödsel någon tid efter planteringen.

Med vänlig hälsning Sylvia