Skivlingväxt i äpperträd

Eva Örtenberg

Jag har ett gammalt äppelträd (Ingrid Marie) som ger bra med frukt och i övrigt verkar må hyfsat, även om barken trillat av på sina ställen. Igår upptäckte jag att det växer svamp - gula skivlingar - på två ställen, i en grenklyka och på stammen! Det gillar jag inte alls, av många skäl, och undrar därför vad det är för sorts svamp, vad förekomsten tyder på /berättar om trädets kondition, och hur jag på bästa sätt ska bli av med dem. Hur påverkar det överlevnaden för mitt äppelträd, hur länge kan det leva kvar.?

Odla Svarar: 

Tyvärr betyder det aldrig något bra med svampar på fruktträd, även om det är en god matsvamp som här, troligen en vinterskivling.
Det är tecken på att trädet håller på att murkna inuti, eftersom förmultningssvampar har redan börjat uppträda. Dessutom är ditt träd mycket kräftangripen, så det är ett extra belastning. 

Du behöver inte hugga ner trädet omedelbums, men kanske plantera ett nytt på ett rejält avstånd från det gamla så att det nya hinner börja producera frukt innan det gamla faller för åldern. 

När ni tar bort det gamla är det viktigt att även ta bort rötterna och all veden, lämna inte det kvar liggande på tomten då den kan smitta de nya träden ni har. Bränn eller skicka bort det.

Plantera inget nytt träd där det gamla har stått innan svampmyceliet kanske försvinner så småningom. 

Sylvia