Skärmtry

Laila

Buskar, som blivit risiga och höga. Hur beskär eller gallrar man? Norrland zon 5-6

Odla Svarar: 

Om de är väldigt gamla och risiga, kan du "börja om" och klippa ner hela busken till 20 cm ovan mark. Ös på ny jord på stumparna och gödsla på våren. 

Annars kan du göra en mjukare gallring: Ta bort de äldsta grenarna ända nere vid markytan, korta ev. in de yngre till passande höjd.
Gödsla på våren. 

Bästa tiden att göra detta hade varit på vårvintern, men hos er i zon 5-6 är de väl under snön vid den tiden. Så näst bästa tid är under JAS-perioden på sensommaren, d v s juli-augusti-september.

Sylvia