Skära av julrosstänglar?

Hans Iwarez

Våra julrosor, Helleborus niger, har blommat över och stänglarna ser bedrövliga ut. Kan jag skära av dem nu?

Odla Svarar: 

Hej! Visst kan du skära av dem om du inte önskar frö. Även förra årets blad kan du klippa bort. Vänliga hälsningar Sylvia Svensson