Skall man beskära olivträd och i så fall när och hur

Staffan Lundquist

Skall man beskära olivträd i så fall när och hur?

Staffan

Odla Svarar: 

Hej! Vanligen behövs ingen beskärning, men skulle den ha skickat ut jättelånga tunna spön, kan man korta in dem, gärna på våren.

Med vänlig hälsning Sylvia