Sjuka päron

Lehna

Ett gråpäronträd har "bubblor" på undersidan. Kan det vara pärongallkvalster? Om inte, vad annars?

Bubblorna är markanta. På bladets ovansida, där bubblan finns på undersidan, är det en rund ring, svartprickig innerst, sedan grön, gul och yttersta ringen mörkröd. Om det är gallkvalster, är det något obotligt? Eller går det att bli av med?

/Lehna

Odla Svarar: 

Hej

Det låter snarare som om ditt gråpäronträd har drabbats av päronrost, en svampsjukdom som har blivit allt större problem särskilt i Sydsverige. På vissa ställen går det helt enkelt inte att odla päron längre. Päronrost är en värdväxlande svampsjukdom som "tillbringar" vintern på enar i form av gelérost och kommer tillbaka på våren med hjälp av vinden och återsmittar päronet.

Då det är enar som sprider päronrostsmittan är säkerhetsavståndet till närmaste enar cirka 500 meter eller mer. Detta går ju inte för sig att ordna på tättbebyggda områden, man kan ju inte kommendera både grannar och kommunen att ta bort alla enarna inom det avståndet.

I yrkesodling används svampmedel men de effektivaste finns inte till salu för hemmaodlaren, fast man kan ju alltid försöka.

Med vänlig hälsning Sylvia