Sjuk hängkaragan

Viveka

En ett år gammal hängkaragan har blivit alldeles gul-brun och torr i alla blad. Sen en tid tillbaka (några veckor) har det varit små vita prickar på bladen och senare har jag sett svarta "skalbaggar" som sugit sig fast på bladen. De verkar ha förpuppats. De är ca 5 mm, har som leder i ena änden ock är lite gråspräckliga på "ryggen". Kan dessa djur ha orsakat att trädet håller på att dö? Det är fortfarande färskt i stammen och i de kraftigare grenarna. Trädet är ca 2 m högt.

Två andra, likadana träd står i linje med ca 4 m mellanrum. På det ena har jag hittat samma svarta bagge. Kan dessa vara angripna också? De har lite vita prickar men vi har sprayat mot mjöldagg ock det vita har minskat. För övrigt ser dessa träd friska ut ännu.

Vad kan ha orsakat karanganens troliga död?

Vänligen

Viveka

Odla Svarar: 

Hängkaragan är mycket mottaglig för mjöldagg, så det vita är nog det. Fortsätt att spraya mot detta.

Däremot kan jag inte svara säkert på din andra fråga utan att se odjuren i fråga. Det kanske är bärfis-bebisar? Det finns flera sorters bärfis och andra skinnbaggar som äter på diverse blad. De gör ingen större skada på hängkaraganen förutom att de suger lite saft ur bladen, men du kan ju ta bort sådana blad där de sitter och bära någonstans där de får hållas?