Så myskmadra nu?

Kerstin

Kan jag så myskmadra direkt, nu, på växtplatsen?

Odla Svarar: 

Har du ingen tjäle så ska det gå bra.

Med vänliga hälsningar Sylvia Svensson