Rundbarkad blodlönn

inger nilsson

Sorkarna har gnagt av barken på en blodlönn. Den är i princip rundbarkad på en sträcka av ca 30 cm. Går den att rädda ? Om det går hur gör vi ?

Odla Svarar: 

Vad tråkigt att höra! Är den ringbarkad ända nerifrån jorden? I så fall finns det inte mycket hopp. Men om det finns en frisk del nedanför ringbarkningen så skulle bryggympning kunna rädda rönnen. Läs på om bryggympning! Man tar då unga böjliga grenskott av rönn (eller äpple, eftersom den är kompatibel med rönn), gör skarpa rena snitt i båda ändarna av ympgrenen, gör ett T-snitt på rönnens friska nederdel och ett uppochnervänt T-snitt på rönnens stam strax ovanför ringbarkningen. Man sticker sedan in ympgrenen in mot frisk ledningsvävnad i de båda T-snitten, fäster ordentligt med exempelvis ympvax eller frystejp, och ger det sedan tid till att växa samman. Om det görs några stycken bryggympningar runt stammens ringbarkade område så finns det chans att tillräckligt med vatten och näring kan transporteras upp för att förse hela trädet med allt vad den behöver för fortsatt överlevnad.

Vänliga hälsningar, Carina