Rumsgran

Jill

Är rumsgranen giftig för katt?

Odla Svarar: 

Jag har inte hittat någonting som säger att den skulle vara giftig. Inte heller nämns den på Giftinformationscentralens växtlista. 

Sylvia