Rhododendronbuskar där det tidigare växt bergtall

Hej!
Förra våren planterade jag några rhododendronbuskar, där det tidigare hade växt bergtall. Jag bytte ut den torra sandjorden och öste sedan i en blandning av 1 del torv, 1 del barkmull och 1/2 del kogödsel.

Var det en bra blandning och kan jag använda samma ingredienser när jag planterar nya buskar i år. Behövs det gödslas med rhododendrongödsel första året efter plantering?

Jag har hört talas om att man kan lägga plast i botten av planteringsgropen. Stämmer det?

Oskar