Predatorskadad stam, näverhägg

Stina Eriksson

Hej! Vi har två näverhäggar och en kirunapoppel som haren har gnagt bort näver på. En av näverhäggarna har den bara kommit åt halva stammen på och jag tänker att det finns möjlighet för den att klara sig. Finns det ngt man kan sätta på "såret" för att skydda mot angrepp från virus och svampar samt förhindra uttorkning? Kanske tejp eller kåda? Ngt som kan hjälpa till självläkning? /Stina

Odla Svarar: 

Det är alltid bra att omgärda begärliga stammar med stålnät så att inte viltet kommer åt dem. Tänk på att en hare som står på bakbenen på snön når högt, så skydda tillräckligt högt upp på stammen. 

Däremot finns det inget som man bör stryka på skadan som redan finns. Gör ev. snyggt runt skadan så att trädet självt lättare kan valla runt skadan. Träd där skadan bara är på en del av stammen brukar klara sig.  

Om trädet är helt "ringbarkat" dvs. gnagt helt runtom både på ytter- och innerbarken, kan det kanske räddas ändå genom bryggympning: stick en ympkvist med renskuret, snett snitt i båda ändarna, under skadan och ovan skadan. Man bör använda flera ympkvistar, då det ofta blir någon misslyckad ympning.

Använd ympvax för att ympställena inte ska utsättas för luft och för att det ska växa ihop. Unga träd kan ofta klara sig, äldre är osäkrare.

Men om det finns något av innerbarken kvar med kontakt upp till frisk bark, kan kanske trädet klara sig ändå, åtminstone en tid. Är det mycket litet kvar, brukar det dock inte bli så länge.

Om bara ytterbarken är skadad gör inte så mycket, det är innerbarken som är det viktiga eftersom näringsflödet går där från blad till rötter.

Om det finns vilande knoppar ovan ympstället men nedanför skadan, kan nya skott bildas, men då är det viktigt att ta bort alla skott som kommer upp nedanför ympstället.

I beskärningsböcker som du säkert hittar i biblioteket finns ympmetoderna beskrivna med bilder. T.ex. Klaus Vollbrecht/Gustav Alm/Han Veltman: Nya Beskärningsboken (Natur&Kultur).

Sylvia