Prakthäggmisplar som träd

Inger

Har tio stycken prakthäggmisplar som blivit riktigt höga träd. De står i en lund och skulle behöva beskäras. Hur gör man? Vissa av dem skulle behöva föryngringsbeskäras. Går det när de växer som träd?

Hälsningar Inger

Odla Svarar: 

Hej!

Om du vill ha prakthäggmisplarna som träd, så kan du ta bort eventuella stamskott under kronorna så att stammarna blir rena och snygga. Sedan kan du forma till kronorna så att de också får vackra former. Vid behov kan du glesa kronorna genom att ta bort gamla, risiga grenar.

Vill du hellre ha prakthäggmisplarna som buskar och vill bli av med stammen, så är det total nedskärning som gäller. Skär ner dina prakthäggmisplar nu under vårvintern till cirka 10-15 centimeter ovan jord. Rensa bort eventuellt rotogräs på våren och ge lite ny jord och gödsla, så kommer det snart nya skott från stubbarna om allt går bra.

Med vänlig hälsning Sylvia