Plommonträd där blommorna torkar

Gunila Galántai

Mitt plommonträd Jubileeum är 5 år och har hittills bara burit frukt i två år och då med endast 8-9 plommon. Förra året var det massor av kart men i princip alla ramlade av utan att mogna. I år ser jag att det inte trots mycket blommor inte orkar bilda frukt. På två grenar längst ned har blad och blommor torkat. Det är planterat i planteringsjord och kompost blandat med lerjord och med öppen jord runt stammen. Jag ser också att stammen har spruckit på vissa ställen längst ned. Förra året beskar vi det försiktigt.

Jag har fått rådet att vattna mycket vilket jag nu börjat göra men tror du att det går att rädda på så sätt? Jag har gjort hål i marken i ytterkanten på grenarna, gödslat där med algomin och vattnat i hålen. Kan man vattna för mycket? Jag har inget annat plommonträd i min egen trädgård ( kolonistuga) men det finns andra i närheten.

Kan jag rädda trädet på annat sätt?

Gunila

Odla Svarar: 

Jag tror att det du sa om stammen kan handla om s.k. frostsprängning, d v s den ojämna temperaturen på vårvintern har skadat stammen. Det kan ha att göra med att blad och blommor torkade på de nedersta grenarna. Det kan repa sig själv, men det kan också bli sjuk för att svampar kan komma in i stammen nertill och skada den. Man kan försiktigt försöka skrapa bort död bark om man vet att den är död och kolla samtidigt hur det ser ut där nere.

Vattna gärna om det inte regnar rejält, det skadar ju inte. Och det brukar alltid finnas andra plommonträd på kollo-områdena, så man behöver inte fler träd för pollineringen.

Sylvia