Plantera häck över dräneringsdike

Martin Jönsson

Hej Mellan grannen och vår tomt är en slänt. På krönet av slänten går gränsen. På grannens sida löper ett dräneringsdike. Vi tänkte lägga markduk och därefter ca 30-40 cm matjord ovan. Tänkt planta är något vintergrönt, exempelvis en thuja. Kommer detta att fungera? Med vänlig hälsning, Martin

Odla Svarar: 

Hej,

30-40 cm är för grunt för att kunna plantera en häck på, det måste vara minst 70-80 cm jorddjup för att den ska kunna utveckla rötter bra :)

//Anna Theorin