Plantbytarmarknad

Britt-Elise Björnhov

Hur arrangerar vi smartast en plantbytarmarknad på vår trädgårdsdag?

Odla Svarar: 

Det finns olika sätt att arrangera detta. Vi har i vårt sällskap gjort lite olika.

Antingen så att man anmäler sig i förväg och alla får ta med sig ett bestämt antal växter, säg 5 st växter var, då får man välja 5 numrerade lotter ur en burk.

Eller så att man får ta med så många växter man vill och får då en lott per växt. Detta är dock svårare att administrera då man inte vet i förväg hur många lotter man kommer att behöva. De får i så fall skrivas när alla har kommit.

När alla har lämnat in växterna på den utsedda platsen, börjar man dra lotter.

Detta kan också göras på olika sätt. Antingen säger man att den som fått nummer 1 väljer en växt först, 2:an väljer sedan etc. Eller så lägger man alla nummer i en hatt och så drar man. Den som har detta nummer kommer fram och väljer, och så fortsätter man så långe det finns nummer (och växter).

Eget fika medtages gärna om det inte finns redan i programmet annars, så att man kan sitta ner och bekanta sig med de andra bytarna efteråt!