Päronträd

Sevald Eriksson.

Jag har ett päronträd, vet ej sort. Det blommar ordentligt men när karten blir 1 cm blir den svart och ramlar av. Vad göra? Tacksam för svar.

Odla Svarar: 

Hej!

Det låter som pärongallmygga. Det finns tyvärr kemiska medel bara för yrkesodlare. Vi fritidsodlare får samla ihop nedfallna blommor och kart och bränna/skicka dem med soporna för att förhindra larverna att gå ner i marken och förpuppa sig. Bred ut presenning eller fiberduk under trädet redan när det blommar och samla ihop det nedfallna.

Med vänlig hälsning Sylvia