Pärongallkvalster?

Ann-Britt

Köpte ett litet spaljerat 'Clara Fries' för 4 år sedan. Sommaren efter planteringen blommade det fint och gav 7-8 päron. Sommaren därpå - ingen blomning och missbildningar på bladen - denna sommar lika fast värre.

Det är pärongallstekel enligt handböcker. Finns det något att göra eller måste jag ta bort trädet och plantera nytt? Kan jag i så fall plantera på samma ställe?

/Ann-Britt

Odla Svarar: 

Du har nog blandat ihop pärongallkvalster, pärongallmygga och fruktbladstekel, nu vet jag inte vilken du har?

Men pröva att spruta mot gallkvalster vid knoppsprickning på våren med svavel (Kumulus eller dylikt.). Den tar även annan ohyra. Och så försök kolla vilken av dessa tre det är.