Oxelhäck

Lena Persson

Hej Sylvia!

Vi har en gammal oxelhäck nära havet i Höganästrakten i Skåne. Under många år har det funnits ett hål i denna häck där min pappa försökt att plantera nya oxelhäcksplantor men med dåligt resultat. Trots idoga försök har plantorna bara dött. Jorden består mest av sand. Nu vill vi försöka igen och undrar vad vi ska tänka på. Hålet är cirka två och en halv meter.

Mvh Lena P

Odla Svarar: 

Ni får nog kolla vad som finns under för att växterna inte tar. Kanske en stenröse eller något sådant? I sådana fall blir det alldeles för torrt, vattnet rinner rakt igenom. Åtgärda vid behov.

Ni bör också bättra på jorden, i ren sand finns knappast någon näring. Så pröva att bygga en rejäl bädd med stallgödsel i botten och bra matjord över. Sedan kan ni försöka igen.

Mvh Sylvia