Odla Kiwi

Lennart Strandberg

Hej! Sedan några år har jag försökt mig på att odla kiwi i värt växthus. Har en hanplanta (Oskar) och en honplanta (Anna). Båda blommar varje säsong, men problemet är att Anna alltid blommar färdigt innan Oskar påbörjar sin blomning. - Oskar är placerad så att han får lite mer sol än Anna. - Nu är min fråga om det finns något sätt att fördröja/påskynda blomningen hos en av dessa plantor så att de infaller samtidigt.

Blomningstiden för Anna är betydligt längre (kanske två veckor) än motsvarande tid för Oskar (fyra, fem dagar).

Med vänliga hälsningar Lennart

Odla Svarar: 

Ja, det är ett välkänt problem, det blir inga frukter om de inte blommar samtidigt. Ditt sätt att ge Oskar mer sol kan påskynda blomningen om du samtidigt skuggar Anna, så att den blommar lite senare.

Men beroende på var du bor, kanske du kan odla dem ute i trädgården med liknande placering? De klarar ju t o m zon 4, men tar några år på sig för att bli väletablerade. Kanske skulle det funka bättre så?

Sylvia