Nät om rotklumpen

Sune Caverö

Dum fråga? Skall man klippa upp och ta bort gumminätet runt rotklumpen på plantorna. Har köpt en bunt med häckplantor. Stora plantor.

Odla Svarar: 

Om det är möjligt för rötterna att växa igenom nätet så kan det sitta kvar, men du kan ju göra några hål här och där. Lossa dock från "halsen" så det inte stryper plantan.