När skall vi klippa ner våra rosbuskar?

Julia

Hej, vi har precis blivit med hus. Vi kan absolut ingenting om det här med trädgård men en sak vi vet är att vi måste ta tag i två stora stora rosbuskar som slingrar sig högt ut med husknuten. De börjar skymma sikten för fönstren och vi skulle vilja ansa dem ganska rejält.

  • När gör vi bäst detta? De har blommat ganska bra under hela sommaren men nu verkar det inte komma så mycket mer nya knoppar.
  • Jag har tidigare hört att de delarna av stammen på växten som är gröna är "tjuvskott" och dessa kan klippas bort. På våra tjuvskott växer det dock massa blommor, skall vi klippa bort dem ändå och endast lämna de stammarna som är bruna?
  • Hur pass långt ner skall man klippa av dem, är det enda nere vid roten eller klipper man bara av precis vid blomman?

Tacksam för svar!

Odla Svarar: 

Hej!

Att ansa vidlyftiga rosor kräver sin utrustning! Ta på dig rejäla, långskaftade handskar och använd gärna långskaftad grensax till de grövre grenarna.

Är det så att det finns gamla, risiga, döda grenar som är helt torra kan ni ta dem med en gång ända nere vid marken.

Även vildskott kan ni ta bort med en gång. Men alla gröna skott är inte vildskott utan det är bara de som kommer nedanför förädlingsstället, d v s knölen som finns nere vid markytan och där grenarna växer ut.

Har vildskotten blivit så stora att de t o m blommar, givetvis med annorlunda, vildrosliknande blommor än de ädla blommorna, så kan ni klippa bort hela den vilda grenen så långt ner ni kan. Detta kan ni göra nu.

När det gäller de ädla grenarna så låt dem vara kvar till våren, ansa vid behov då "när björken har musöron".

Putsa rosen på de kvarvarande, ädla grenarna så att du knipsar av under den utblommade blomklasen, så kanske det kommer nya blommor ännu senare.

Med vänlig hälsning Sylvia