Något hopp för ligusterhäcken?

Lisbeth Garmfors-Möller

Vi har en ca 100 m lång ligusterhäck planterad i skånsk lerjord för 6-7 år sedan. Den har växt dåligt (nu ca 80 cm) trots gödsling o vattning. Några partier i häcken är hyggliga men det mesta verkar torrt o dött. Vad göra? Är det olika plantor, några vintergröna andra inte? Skickar lite olika bilder.

Odla Svarar: 

Det verkar vara något fel på jorden. Kanske är jorden hårt och kompakt på vissa ställen och samlar vatten under vintern som får rötterna må pyton? Eller kan det vara en massa sten och byggskräp under jorden? Det kan vara aktuellt med koll och dränering, blanda in mullämnen (kompost e.d.) och torv.  

Det är svårt att avgöra om det är olika sorter på bilderna, det syns inte så bra. Den översta bilden bör vara en vintergrön liguster.

Sylvia