Mossa-lav på krusbär

Sylvia

Har en krusbärsbuske på min koloni, rödblå bär. Nu har den blivit alldeles belupen med någon slags lav-mossa på grenarna. Har försökt dra av det men det är omöjligt.

Kan man bekämpa detta med något medel som finns att köpa eller är det så att mina goda och riktväxande krusbär är en saga blott? Dvs, är busken angripen av något som inte går att ta bort och hela busken måste sågas ner?

Mycket tacksam för svar.

Med vänlig hälsning Sylvia

Odla Svarar: 

Den kanske bara har blivit gammal? Om den dessutom växer på en fuktig plats, så är det lätt hänt att det blir mossa och lavar. Du kan försöka ge den lite torrare omgivning, kupa med grov sand/grus runt busken. Kalka också.

Försök också förnya busken genom att klippa bort de äldsta grenarna nere vid markytan och så gödsla på våren.